TGT11 + Guitar Geeks - tgt11

Vi är glada att presentera vårt samarbete med Guitar Geeks!

De besitter en hantverksskicklighet gällande gitarreparationer utöver det vanliga och Daniel har också ett förflutet hos TGT11. Vi kommer att ta emot instrument för de flesta reparationer eller justeringar på Kocksgatan och de kommer att hämtas och lämnas måndagar. I de allra flesta fall kommer du alltså att kunna hämta ut ditt instrument efter en till två veckor.

När du kommer in till oss med ditt instrument går vi tillsammans igenom din gitarr eller bas och den typ av gitarrservice  den behöver. När reparationen eller justeringen är klar hör vi av oss på telefon eller mail till dig. Stöter Guitar Geeks på problem så hör de av sig direkt till dig.

Välkommen in med ditt instrument!

Några typer av arbeten vi tar emot:
Justering av instrument, mickbyte, laga/byta ut elektronik, halsbrott, planslipning, ombandning, laga spricka, halsomsättning, stränga om gitarr & mycket mer.

Se priser nedan (samma som hos Guitar Geeks):

priser

 

We are pleased to announce our collaboration with Guitar Geeks!

They possess an exceptional craftsmanship in guitar repairs, and Daniel also has a background at TGT11. We will accept instruments for most repairs or adjustments at Kocksgatan, and they will be picked up and returned on Mondays. In most cases, you will be able to collect your instrument after one-two weeks.

When you bring your instrument to us, we will go through your guitar or bass together and suggest the type of service we think it needs. Once the repair or adjustment is complete, we will contact you by phone or email. If Guitar Geeks encounter any issues, they will contact you directly.

Some types of work we accept: Instrument adjustments, pickup replacement, repairing/replacing electronics, neck breaks, fret leveling, refretting, crack repairs, neck resets, restringing guitars, and much more.

Welcome!

We've selected shipping to

SVERIGE

[Change country below]